Pit Gratis

Suatu hari sebelum terima rapor.

Mukidi(M) : “Pak, mengko pas preian aku mbok ditukokke pit ya..”

Bapake Mukidi (BM) : “Oke, tapi rapot sekolahmu kudu ana angka 9-e. Telu wae,
ora usah kabeh”.
Bar tampa rapot …

M : “Pak, rapotku ono ongko 9-ne telu. Pit-e endi, Pak..?!”

BM : “Naaaahhh yo kudu ngono le… kuwi sing jenenge anake bapak.
Pinter sekolahe.
Kae pit-e wis tak tukokna,
neng garasi. Rapote endi..??”

M : “Tak delehno ning ndhuwur tivi, Pak…” jare Mukidi
karo ngglindhing
numpak pit anyar.
Isi Raporte :
Matematika. = 3
IPA = 4
Penjaskes. = 4
IPS. = 4
Bhs Indonesia = 3
Sakit. = 9
Ijin = 9
Alpa = 9
:
BM : Mukidiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii….!!
????????

Salam tawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *