Ngelus Ndas

Ibu guru SD Sewon Bantul kelas 6 bingung ndeleng kelakuan anak muride sing jenenge MUKIDI , sing nek pas pelajaran senengane ngidu neng tangan bar kui diusapke nang endhase……….

Bu guru : MUKÄ°DI .., kowe ki ngopo idu terus mbok usapke neng endhasmu ???

MUKIDI karo isih ngelus ndas e : pelajarane ben ndang mlebu neng otak kulo bu !!

Ibu guru : emang iso Continue reading